Aktualności
Zostały wprowadzone rozwiązania pomocowe dla klientów Banku BPS. Mogą z nich korzystać klienci indywidualni, rolnicy, przedsiębiorcy i wspólnoty mieszkaniowe, których sytuacja finansowa istotnie pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa.

26 marca 2020

1
2
3
4
5
6
7