Lokalnie
Banki Spółdzielcze łączą tradycyjną bankowość z nowoczesnymi technologiami, dlatego starają się ciągle udoskonalać proponowane klientom rozwiązania. Od 1 lipca br. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, wprowadził do swojej oferty płatności mobilne za pośrednictwem aplikacj...

8 lipca 2020

Aktualności
Osoby zainteresowane usługami finansowymi świadczonymi przez Banki Spółdzielcze z całej Polski, zyskały nowe źródło informacji: ruszyła strona internetowa www.mojbank.pl. Na stronie łatwo znaleźć najbliższy Bank Spółdzielczy, sprawdzić, jaką ma ofertę, a także pozostawić...

3 lipca 2020

Lokalnie
Redakcja Strefy Gospodarki i w tym roku oceniła działalność polskich Banków Spółdzielczych. Przeanalizowała wiele czynników decydujących o pozycji i znaczeniu danego banku. Wśród kryteriów oceny znalazły się nie tylko te dotyczące kwestii finansowych czy kadrowych, lecz ...

29 czerwca 2020

Aktualności
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPS S.A., obradujące w trybie zdalnym 24 czerwca2020 r., udzieliło absolutorium Członkom Zarządu Banku BPS S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. W dniu 25 czerwca 2020 r. Zarząd Banku BPS S.A. powołany na nową trzyletnią k...

24 czerwca 2020

Zrzeszenie BPS
Zrzeszenie BPS to największe zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce.
Zrzeszenie BPS
Zrzeszenie BPS to największe zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce.
Zrzeszenie BPS
Rada Zrzeszenia jest organem opiniodawczo-doradczym. Jej zadaniem jest opiniowanie przedsięwzięć, projektów i rozwiązań dotyczących wszystkich zrzeszonych z Bankiem BPS Banków Spółdzielczych.
Spółki Grupy BPS
BPS Leasing S.A.

22 czerwca 2020

Zrzeszenie BPS
Banki Spółdzielcze to 90% banków działających w Polsce. Prowadzą działalność w oparciu o: Ustawę Prawo bankowe, Ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz Ustawę Prawo spółdzielcze.
Aktualności
Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 r. jednogłośnie zezwoliła na połączenie Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego (bank przejmujący) z ETNO Bankiem Spółdzielczym oraz Bankiem Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój (banki przejmowane).

17 czerwca 2020

1
2
3
4
5
6
7