Aktualności
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPS S.A., obradujące w trybie zdalnym 24 czerwca2020 r., udzieliło absolutorium Członkom Zarządu Banku BPS S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. W dniu 25 czerwca 2020 r. Zarząd Banku BPS S.A. powołany na nową trzyletnią k...

24 czerwca 2020

Zrzeszenie BPS
Zrzeszenie BPS to największe zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce.
Zrzeszenie BPS
Zrzeszenie BPS to największe zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce.
Zrzeszenie BPS
Rada Zrzeszenia jest organem opiniodawczo-doradczym. Jej zadaniem jest opiniowanie przedsięwzięć, projektów i rozwiązań dotyczących wszystkich zrzeszonych z Bankiem BPS Banków Spółdzielczych.
Spółki Grupy BPS
BPS Leasing S.A.

22 czerwca 2020

Zrzeszenie BPS
Banki Spółdzielcze to 90% banków działających w Polsce. Prowadzą działalność w oparciu o: Ustawę Prawo bankowe, Ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz Ustawę Prawo spółdzielcze.
Aktualności
Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 r. jednogłośnie zezwoliła na połączenie Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego (bank przejmujący) z ETNO Bankiem Spółdzielczym oraz Bankiem Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój (banki przejmowane).

17 czerwca 2020

Aktualności
„Gazeta Bankowa” nagrodziła i wskazała liderów w branży bankowej.

17 czerwca 2020

Lokalnie
„Gazeta Bankowa” nagrodziła i wskazała liderów w branży bankowej.

17 czerwca 2020

Lokalnie
Niebawem Bank Spółdzielczy w Tworogu wraz z firmą I-BS.pl Sp. z o.o. udostępni swoim klientom usługę mojeID pozwalającą na zdalne potwierdzanie tożsamości, bez osobistej wizyty w punkcie obsługi.

15 czerwca 2020

3
4
5
6
7
8
9