Zrzeszenie BPS
TalentowiSKO to realizowany przez Zrzeszenie BPS program dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w całej Polsce. Jego celem jest rozwijanie talentów dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości.
Zrzeszenie BPS
Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej gromadzi unikatowe materiały obrazujące ponad 150-letnią historię sektora bankowości spółdzielczej. Miejsce to pokazuje najważniejszych twórców i pomysłodawców bankowości spółdzielczej oraz przedstawia wpływ ich decyzji ...
Bank BPS S.A.
Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna ma wyjątkowy profil działalności - łączy funkcje banku zrzeszającego Banki Spółdzielcze oraz komercyjnego. Świadczy szeroki zakres usług dla Banków Spółdzielczych i równocześnie jest ich partnerem biznesowym i reprezentantem. ...
Kontakt dla mediów
Agnieszka Chrobot
Lokalnie
Udostępnili system, który dzięki zastosowaniu technologii blockchain umożliwia sprawdzenie aktualności i autentyczności danego dokumentu poprzez użycie unikalnego identyfikatora udostępnionego przez Bank.

4 czerwca 2020

Bank BPS S.A.
Członkowie Rady Nadzorczej:
Bank BPS S.A.
Artur Adamczyk
Aktualności
W ciągu miesiąca od udostępnienia możliwości aplikowania o subwencje w ramach rządowego programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju, na rachunki 18 tysięcy przedsiębiorców, którzy są klientami Banków Spółdzielczych, trafiło już ponad 3,5 mld zł.

3 czerwca 2020

Lokalnie
W dwóch bankomatach Banku Spółdzielczego w Żorach zlokalizowanych w Oddziale w Żorach oraz Oddziale w Suszcu została uruchomiona funkcja WPŁATOMATU!

2 czerwca 2020

Zrzeszenie BPS
W XIX wieku spółdzielczość kredytowa zaczęła rozwijać się na terenie Niemiec i Austrii. Udziałowcami kas oszczędnościowo-pożyczkowych oraz tzw. banków ludowych byli przede wszystkim drobni kupcy, rzemieślnicy oraz rolnicy. Podobne organizacje zaczęły powstawać w latach 1...
1
2
3
4
5
6
7