Zgromadzenie Prezesów zatwierdziło kartowy projekt zrzeszeniowy oraz wybrało nową Radę Zrzeszenia