O Zrzeszeniu BPS
Zrzeszenie BPS to największe zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce.
Rada Zrzeszenia Banku BPS S.A.
Rada Zrzeszenia jest organem opiniodawczo-doradczym. Jej zadaniem jest opiniowanie przedsięwzięć, projektów i rozwiązań dotyczących wszystkich zrzeszonych z Bankiem BPS Banków Spółdzielczych.
Czym jest Bank Spółdzielczy
Banki Spółdzielcze to 90 proc. banków działających w Polsce. Prowadzą działalność w oparciu o: Ustawę Prawo bankowe, Ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz Ustawę Prawo spółdzielcze.
TalentowiSKO
TalentowiSKO to realizowany przez Zrzeszenie BPS program dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w całej Polsce. Jego celem jest rozwijanie talentów dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości.
Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej
Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej gromadzi unikatowe materiały obrazujące ponad 160-letnią historię sektora bankowości spółdzielczej. Miejsce to pokazuje najważniejszych twórców i pomysłodawców bankowości spółdzielczej oraz przedstawia wpływ ich decyzji ...
Ponad 160 lat historii polskiej bankowości spółdzielczej
W XIX wieku spółdzielczość kredytowa zaczęła rozwijać się na terenie Niemiec i Austrii. Udziałowcami kas oszczędnościowo-pożyczkowych oraz tzw. banków ludowych byli przede wszystkim drobni kupcy, rzemieślnicy oraz rolnicy. Podobne organizacje zaczęły powstawać w latach 1...
Banki Spółdzielcze – działalność na rzecz lokalnego rozwoju

Spółdzielczość to specyficzny sposób gospodarowania, który łączy cele ekonomiczne z celami społecznymi. Zyski wypracowane w Bankach Spółdzielczych wracają do lokalnej społeczności w postaci kredytów dla biznesu i rolnictwa, a także finansowania wielu inicjatyw. Zgodnie z...
O Zrzeszeniu BPS
Zrzeszenie BPS to największe zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce.
O Zrzeszeniu BPS
Zrzeszenie BPS to największe zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce.
Rada Zrzeszenia Banku BPS S.A.
Rada Zrzeszenia jest organem opiniodawczo-doradczym. Jej zadaniem jest opiniowanie przedsięwzięć, projektów i rozwiązań dotyczących wszystkich zrzeszonych z Bankiem BPS Banków Spółdzielczych.
Czym jest Bank Spółdzielczy
Banki Spółdzielcze to 90 proc. banków działających w Polsce. Prowadzą działalność w oparciu o: Ustawę Prawo bankowe, Ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz Ustawę Prawo spółdzielcze.
TalentowiSKO
TalentowiSKO to realizowany przez Zrzeszenie BPS program dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w całej Polsce. Jego celem jest rozwijanie talentów dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości.
Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej
Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej gromadzi unikatowe materiały obrazujące ponad 160-letnią historię sektora bankowości spółdzielczej. Miejsce to pokazuje najważniejszych twórców i pomysłodawców bankowości spółdzielczej oraz przedstawia wpływ ich decyzji ...
Ponad 160 lat historii polskiej bankowości spółdzielczej
W XIX wieku spółdzielczość kredytowa zaczęła rozwijać się na terenie Niemiec i Austrii. Udziałowcami kas oszczędnościowo-pożyczkowych oraz tzw. banków ludowych byli przede wszystkim drobni kupcy, rzemieślnicy oraz rolnicy. Podobne organizacje zaczęły powstawać w latach 1...
Banki Spółdzielcze – działalność na rzecz lokalnego rozwoju

Spółdzielczość to specyficzny sposób gospodarowania, który łączy cele ekonomiczne z celami społecznymi. Zyski wypracowane w Bankach Spółdzielczych wracają do lokalnej społeczności w postaci kredytów dla biznesu i rolnictwa, a także finansowania wielu inicjatyw. Zgodnie z...