Zarząd i Rada Nadzorcza Banku BPS z pozytywną oceną akcjonariuszy