„Halo Sąsiedzi!” – to hasło nowej promocji w Bankach Spółdzielczych z Grupy BPS i Banku BPS