„Bezpieczny Kredyt z dopłatami do rat” w Banku BPS na czele rankingu bankier.pl