Grupa BPS zajęła IV miejsce pod względem liczby udzielonych promes na kredyt ekologiczny