Bezpieczny Kredyt z dopłatami do rat już dostępny w Banku BPS i wybranych Bankach Spółdzielczych Zrzeszenia BPS