Kredyt Czyste Powietrze na nowych zasadachw Banku BPS i kilkudziesięciu Bankach Spółdzielczych z Grupy BPS