Dzięki akcji Wspieramy! Uchodźcy z Ukrainy uczą się języka polskiego