Zakończył się I etap konkursów Programu edukacyjnego TalentowiSKO edycji 2021/2022 realizowanego przez Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS. Komisje konkursowe wyłoniły laureatów na poziomie regionalnym.