Zrzeszenie BPS wśród najlepszych banków udzielających kredytu technologicznego