III miejsce dla Grupy BPS w procesie udzielania Kredytu technologicznego