Dofinansowanie do kredytów ekologicznych w Bankach Spółdzielczych z Grupy BPS oraz w Banku BPS