Garmin Pay i Fitbit Pay dostępne w Bankach Spółdzielczych Grupy BPS oraz w Banku BPS