Tomasz Jakubiak w kampanii wizerunkowej Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS