Tak Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS pomagają uchodźcom z Ukrainy