Kolejne działania Zrzeszenia BPS, aby skuteczniej działać w Grupie i na rynku